Kies uw taal:
Fr | Nl

Particulerien in Vlaanderen (maximum 10Kw) :

Een bedrijf in Wallonië kan van een belastingsvermindering, groenestroomcertificaten en een eventuele gemeentepremie genieten.

De gemiddelde terugverdientijd van de PV-installatie ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Belastingsvermindering :

Wanneer een woning sedert ten minste 5 jaar voorafgaand aan de aanvang van de werken in gebruik is genomen en de belastingplichtige in 2010 energiebesparende uitgaven doet waarvoor de belastingvermindering ten belope van 40% van de uitgaven, 3600 euro overschrijdt, mag het overschot van die belastingvermindering worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken.

Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden.

Inclusief de belastingvermindering met betrekking tot eventuele nieuwe uitgaven die tijdens het tijdperk werden gedaan.

Groenestroomcertificaten :

De Vlaamse Regularisatie voor Elektriciteit en Gas (VREG) betalen €350 voor een groenestroom-certificaat voor zonnepanelen die na 1 januari 2010 in dienst werden genomen. Deze minimumprijs van 350€ is in de energiewetgeving vastgelegd en is gedurende 20 jaar gegarandeerd voor bestaande installaties.

Opgelet :

Voor installaties gerealiseerd vanaf 1 januari 2010 geldt hiervoor als voorwaarde dat het bescharmde volume van de woning of het woongebouw waarop de fotovoltaïsche installatie wordt geplaatst, voldoende geïsoleerd moet zijn. 
Hiervoor moet de totale isolatie van het dak en de zoldervloer van dit beschermde volume een warmteweerstand rd hebben van tenminste 3m² K/M

Eventuele gemeentepremie :

Op simpele vraag bij uw gemeent, komt u te weten of er een eventuele gemeentepremie te bekomen is. Deze variëren van 250€ tot 750€.